Poistenie majetku a osôb

 • Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok
 • Životné poistenie pre zdravie a dôchodok
 • Základné životné poistenie
 • Poistenie detí a štúdia
 • Euro poistenie
 • Rizikové poistenie s garantovaným podielom na zisku
 • Povinné zmluvné poistenie
 • Poistenie motorových vozidiel pre prípad havarie, krádeže a živelnej udalosti – Kasko
 • Poistenie motorových vozidiel pre prípad havarie, krádeže a živelnej udalosti – čiastočné Kasko
 • Poistenie úraz – auto
 • Poistenie finančnej straty – SuperGAP
 • Komplexné poistenie rodinného domu
 • Komplexné poistenie bytu
 • Poistenie bytového domu
 • Cestovné poistenie
 • Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
 • Poistenie úrazu a zodpovednosti
 • Poistenie právnej ochrany PRIVAT
 • Poistenie Pravnej ochrany BIZIS
 • Poistenie právnej ochrany v doprave

Podrobné informácie a výpočty v kancelárii

Námestie SNP 70/36
960 01 Zvolen
Slovensko

Mobil: +421 915 762 365
Email: peter.golian@wuestenrot.sk