Znalecké posudky

  • Súdno – znalecké posudky všetkých druhov nehnuteľností

Ing. Alena Pacerová
Mobil: +421 949 681 627
E-mail: alaska153@gmail.com

Ing. Miroslav Hanínec
Mobil: +421 944 230 403